Søk | Aktive emner

ENTRY (Telenor mobil) Alternativer
Gjest
Thursday, June 24, 2004 8:11:56 PM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
Heisann. Jeg er ny bruker på formuet, og det første jeg vil si er at dere er flinke med hjelp og det er en elers meget god side! (Y)

Jaja. Hin dagen mast jeg min Nokia 3510i i toalettet, og den ble ødelagt, så jeg ble nødt til å få meg en ny mobil. Så så jeg T630 og jeg ble 'forelsket' med en gang, og kjøpte den, 3000,- MED kontantkort.

Men nå ser jeg at på min vens' mobil er hans telefon som dette i 'stand-by' eller hva det heter, slik at du kan se bakrunnsbilde osv. :

<---Samtaler | Mer---->

På min mobil har jeg fått ENTRY istedet for Mer!
Dette ENTRY er noe tull Telenor Mobil har begynnt å installere på mobilene deres.
Det er slik at hvis jeg trykker der, kommer jeg lett innpå NYHETER, SPORT osv. over GPRS/WAP.

Men jeg liker ikke dette ENTRY, fordi jeg kan ikke slette bildene engang av logoen til ENTRY eller skjerspareren, tilogmed må jeg ha et bilde av ENTRY når jeg tar på mobilen!

Noen om vet hvordan jeg kan få fjernet ENTRY? Må jeg i noen versteder og gjøre masse tull for å få det ordnet? ENTRY begynner å irritere meg :)

Takker for alle svar...
Gjest
Friday, June 25, 2004 11:43:22 PM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
[quote:fee3c2a895]Noen om vet hvordan jeg kan få fjernet ENTRY? Må jeg i noen versteder og gjøre masse tull for å få det ordnet? ENTRY begynner å irritere meg [/quote:fee3c2a895]

Hei!

Vi kjøpte hver vår T630 på tirsdag 22. og reagerte allerede ved første oppstart med vemmelse på Entry-designet og særlig menyen.

Dessverre ser det ut til at Telenor her har kuppet hele telefonen. Entry-menyen er visst umulig å fjerne, selv etter at bindingstida er ute.

http://www.teleavisen.no/default.asp?page=1&article=13245
sier bl.a.:

Kundebinding
Telenor har flere gode grunner til å kapre mobilmenyen. For det første
får de inntekter av GPRS-trafikken som skapes, i tillegg får de kontroll
over innholdet som gjøres tilgjengelig. Dessuten er "Entry"-menyen
umulig å bli kvitt, og dermed er telefonen nærmest låst til Telenor også
etter at bindingstiden går ut. I alle fall om du skal ha noen glede av
denne WAP-funksjonen.


Det følgende er skrevet av samboeren på Usenet-gruppene no.samfunn.forbruker og no.it.telekom.mobil:

[color=red:fee3c2a895]
Telenor driv openbert villeiande marknadsføring, på fleire måtar, og bryt
sjølv den avtalen som dei har signert med meg:

1) Operatør- og tenesteleverandørlås

På omslaget til mobiløskja heiter det:
«Operatør- og Tjenesteleverandørlås»

I kjøpskontrakten mellom meg og Telenor Mobil (underskriven på
Elkjøp-butikken) er det berre snakk om operatørlås, ikkje
tenesteleverandørlås. Legg me den signerte kontrakten til grunn, og ikkje
omslaget, som jo er villeiande (jf. pkt. 2, 3 og 4 under), er det dermed
Telenor sjølv om allereie no har brote avtalen ved å gjeva meg eit produkt
som ikkje er i samsvar med det som Elkjøp på vegner av og med fullmakt frå
Telenor har skrive under på.

2) Opplåsing av telefonen

På omslaget til mobiløskja heiter det at etter 12 månader kan eg låsa opp
telefonen og fjerna desse sperrene.

På URL-en som Judith oppgav, går det fram at telefonen er låst til
Entry-tenesta frå Telenor Mobil også etter at telefonen er låst opp.

3) Oppseiingsgebyr

På omslaget heiter det:
«Hvis du likevel vil benytte SIM-kort fra andre operatører eller
tjeneste-leverandører innen de 12 månedene har utløpt, kan du oppheve
avtalen (koster kr. 1500,-).»

I kontrakten som eg signerte, heiter det:
«Oppsigelsesgebyret som Kunden må betale ved oppsigelse eller avtalebrudd
er 1 400 - fjorten hundre - kroner. Dette beløpet reduseres med 100 - ett
hundre - kroner pr måned i Avtaleperioden.»

Her gjev faktisk kontrakten betre vilkår for kunden enn marknadsføringa.

4) Funksjonalitet

På omslaget heiter det:
«Entry endrer ikke telefonens øvrige funksjonalitet»

Sanninga er denne:

a) Joystick

Når eg skal bruka joysticken for å koma meg inn på skrivebordet, er det
fort gjort å bomma, slik at eg fører joysticken oppover i staden for
innover eller mot høgre. Straks dette skjer, vert eg automatisk kopla på
nett med WAP, noko som faktisk kostar pengar straks noko vert lasta ned.
På originalutgåva av telefonen vil ikkje dette skje, sidan det er ein
heilt annan funksjon på oppover-joystick der enn på Entry-telefonane.
(Faktisk ein funksjon som Telenor ikkje stør, nemleg «Mine venner», og som
det dermed ikkje kostar pengar å koma borti ved eit uhell!)

Dersom dette ikkje er å endra på «telefonens øvrige funksjonalitet», så
veit ikkje eg!

b) «Mine venner»

Dersom eg etter bindingstida skulle velja å skifta til ein operatør som
stør Mine venner-funksjonen, vil eg ikkje kunna bruka «Mine venner» med
denne telefonen, fordi «Mine venner» er fjerna ikkje berre frå joysticken,
men òg frå menyane som er tilgjengelege elles på telefonen. Dette til
fordel for Entry, som altså ikkje lèt seg fjerna sjølv etter bindingstida.

Dette er ein reduksjon i «telefonens øvrige funksjonalitet».

c) Entry-tasten

Før me kjøpte telefonane våre, spurde me eksplisitt etter kva som
opphavleg låg på den tasten som no er Entry-tast. Svaret var: «Ingenting.
Dei tok ein tast som ikkje var i bruk, og la inn Entry på den tasten.» Og
dette er jo i samsvar med det som er skrive på omslaget, at «Entry endrer
ikke telefonens øvrige funksjonalitet».

Sanninga er denne, som me har fått oppdaga sidan: På den tasten som Entry
er plassert på, låg opphavleg noko heilt anna enn «ingenting». Det var ein
«Mer»-tast, som hadde desse nyttige funksjonane:

- Aktiver Stille
- Slå på Bluetooth
- Slå på infrarød
- Heng opp notat
- Telefonstatus
- * Lås tastaturet

For å slå på Bluetooth eller infraraud eller laga eit notat, må me no
navigera oss gjennom lange menyar, noko som er ein drastisk reduksjon i
«telefonens øvrige funksjonalitet». (Stille-aktivering, telefonstatus og
tastaturlås er framleis lett tilgjengelege frå andre tastar.)

d) Språk

Dersom me vil bruka telefonen på eit anna språk enn norsk, t.d. engelsk,
vil framleis nokre av menypunkta vera på norsk bokmål. Dette er sjølvsagt
ei endring av «telefonens øvrige funksjonalitet». Under «Pictures &
sounds» finn me punktet «More pictures», som inneheld -- sjølv med engelsk
språkval -- «Nyheter» og «Alle bilder».

Dersom språkinnstillingar ikkje har noko med funksjonalitet å gjera, har
Telenor ei veldig snever forståing av ordet «funksjonalitet».

e) Tenesteleverandørar

Dette punktet føler eg meg noko usikker på: Men dersom språk i delpunkt d)
over er noko som er knytt til Entry, og ikkje lèt seg fjerna, tyder det at
betalingstenestene «Flere ringetoner» osb. på menyane for all framtid er
knytte til Telenor Mobil, uavhengig av kva for ein operatør eller
leverandør eg ynskjer å nytta etter bindingstida.

f) Minnebruk

På Entry-telefonane er det lagt inn nokre ekstra bilete, tema (layoutar)
og lydar. I motsetnad til dei fleste andre bileta osb. som er lagde inn
frå produsenten si side, er det ikkje mogeleg å sletta desse elementa for
å frigjera minne.

Dermed er funksjonaliteten til telefonminnet redusert i forhold til
originalen.

g) Det estetiske

Entry-tasten er stygg og raud, same kva for eit tema (layout) me vel for
utsjånad. Dermed er funksjonaliteten til temafunksjonen redusert.

* * *

På bakgrunn av alt dette vil eg hevda at Telenor har narra meg til å kjøpa
ein telefon på falske premissar. Dei har dermed òg lurt meg til å skriva
under på ein kontrakt som ikkje er i samsvar med realitetane, noko som til
overmål har kosta meg at eg jamvel må ha eit dyrare abonnement enn eg
hadde opphavleg.

Det er sjølvsagt påfallande at når kontrakten listar opp kva som vert
rekna som brot på avtalen, så er det berre pliktene til kunden som vert
nemnde. Det står ingenting om kva som skjer dersom _Telenor_ bryt
kontrakten.

Jardar
[/color:fee3c2a895]

Så dette er grunnen til at vi imorgen skal prøve å få byttet inn telefonene (vi kjøpte hver vår) til telefoner [i:fee3c2a895]uten[/i:fee3c2a895] Entry. Dette vil vi rett og slett ikke være med på.

judith
Gjest
Saturday, June 26, 2004 1:15:24 AM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
[quote:8140aff50b="NEW_T630"]Heisann. Jeg er ny bruker på formuet, og det første jeg vil si er at dere er flinke med hjelp og det er en elers meget god side! (Y)[/quote:8140aff50b]

Takk for skryt. :)
Gjest
Saturday, June 26, 2004 2:39:54 AM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
Jeg var på ELPRICE idag, hvor jeg kjøpte min T630, og spurte litt om dette. Da sa mannen der at jeg har fått meg feil mobil. Han sa til meg at T630 med KONTANTKORT ikke skulle ha ENTRY, og selgeren, Torill tror jeg hun het, har gidd meg feil mobil. (Jeg så det på henne at hun var et rotehue! :P) Fordi at ENTRY skal bare være på PRIVAT+ og PRIVAT abbonomanget eller abbonomannet eller hva det heter. :D Da sa han at hvis jeg kommer ned til de med min nå mobil i pakken med bruksanvisning og allt det, skulle jeg få meg en NY SE T630 med samme nummer og allt, UTEN ENTRY!

Dette er jo glimrende. Dette ENTRY er jo like bortkastet som QuickShare. Hva skal man med det? Hvis jeg vil ha nyheter osv. på WAP/GPRS, finner jeg det lett selv, og det er for dumt at dette skal bruke en hel knapp på min dyrebare SE :P

Det dumme nå, er jo at jeg må laste ned alle Layoutsene og dette innpå igjen, men jeg tror GPRS er gratis i helgene?

Noe annet som er bra er jo at jeg får nytt batteri... Når jeg kjøpte min SE sa de at den måtte lade i 24 timer før jeg kunne ta den på...
Men jeg klarte ikke å la vær, og tok den på etter 5 timer, så nå er batteriet ødelagt, må lade annenhver dag, men nå får jeg nytt :)

Jeg har mine WAP/GPRS og MMS innstillinger ifra 2000.
Så nå får jeg bare MMS fra de med Telenor!
Når jeg får en MMS ifra en med NETCOM, kommer det bare en MLD ifra 1999 at jeg må inn på telenormobil.no, og se den.
Jeg vil jo gjerne ha MMS ifra TELENOR og NETCOM!
Kan jeg bpåde ha innstillingene til 2000 og 1999 på samtidig? Går det da mon tro? For MMS-visern på denne siden er helt teit, bildene vises bare noen ganger...

Takker for alle svar, og bare hyggelig å si bra ting om siden din, ADMIN! :)
Gjest
Saturday, June 26, 2004 9:42:37 AM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
[quote:cb7e3e35e6="NEW_T630"]
Dette er jo glimrende. Dette ENTRY er jo like bortkastet som QuickShare. Hva skal man med det? Hvis jeg vil ha nyheter osv. på WAP/GPRS, finner jeg det lett selv, og det er for dumt at dette skal bruke en hel knapp på min dyrebare SE :P
[/quote:cb7e3e35e6]

Hei,

Tror kanskje du har misforstått hva QuickShare er?

QuickShare er bare en benevnelse på at du kan sende items, lyd/bilde/themes/kontakter/osv, mellom telefoner som er med i quickshare-familien. Da via bluetooth eller ir.

Andre merker må, så vidt jeg har skjønt det, sende denne type ting via mms eller liknende.

-r-
Gjest
Saturday, June 26, 2004 9:54:11 AM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
[quote:8b2bb04ff7="NEW_T630"]
Det dumme nå, er jo at jeg må laste ned alle Layoutsene og dette innpå igjen, men jeg tror GPRS er gratis i helgene?

Jeg har mine WAP/GPRS og MMS innstillinger ifra 2000.
Så nå får jeg bare MMS fra de med Telenor!
Når jeg får en MMS ifra en med NETCOM, kommer det bare en MLD ifra 1999 at jeg må inn på telenormobil.no, og se den.
Jeg vil jo gjerne ha MMS ifra TELENOR og NETCOM!
Kan jeg bpåde ha innstillingene til 2000 og 1999 på samtidig? Går det da mon tro? For MMS-visern på denne siden er helt teit, bildene vises bare noen ganger...

Takker for alle svar, og bare hyggelig å si bra ting om siden din, ADMIN! :)[/quote:8b2bb04ff7]
Hva mener du med at du ikke kan motta mms fra de med NetCom. Har ingenintg med innstillingene dine. Så lenge du har Telenor Mobil, som det virker som om du har, så skal du kun ha mms-innstillinger fra de, og ikke fra NetCom. (Det er mulig jeg har misforstått hva du mener her, men ...) Du skal med innstillingene fra 2000 motta alle typer mms, uansett operatør osv.

Og ja, gprs er gratis med Telenor i helgene.

Og til slutt vil jeg bare si: ENTRY er noe møl som folk bør unngå. Det irriterer meg noe sinnsykt at Telenor prøver å binde kundene til seg på alle mulige teite måter. :twisted: Og dette er toppen av kaka. Faktisk ligger Entry-menyen innebygd i programvara på telefonen. Mulig det går an å få fjernet den ved å resette programvara på en søvisbutikk. Ikke helt sikker!
Leste forresten på VG at de hadde opprettet et abonnement på ei død dame. Vel vel, hva skal man si... Telenor er og blir noe useriøst og dyrt tull som bør unngås!
Gjest
Saturday, June 26, 2004 12:18:39 PM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
Beklager for litt dårlig forklaring :(
Men jeg prøver igjen :)

Jeg tror jeg bare kan motta MMS ifra de med samme operatør som meg, TELENOR. De går helt fint.¨
Men minn venn, som nettopp også kjøpte en T630, har YoungTalk, NETCOM. Når han sender meg MMS, så kommer de [i:58671530d9]noen ganger[/i:58671530d9] frem, men som oftest får jeg en melding ifra 1999 at jeg må inn på telenormobil.no for å se den, og MMS-'visern' der er ELENDIG, jeg får bare sett MMS-ene noen ganger på den.

Så det virker som at jeg har problemer med å få MMS med de med NETCOM...

Hva kan være problemet?
Gjest
Sunday, June 27, 2004 10:18:01 PM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
Igår når jeg lastet ned alt sammen igjen på min nye ENTRY-frie mobil,
betalte jeg over 1.25 kroner for å være på wap! Lørdag klokken 7...
Gjest
Thursday, July 01, 2004 11:59:14 PM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
[quote:1f1f49484a="ragnar"][quote:1f1f49484a="NEW_T630"]
Dette er jo glimrende. Dette ENTRY er jo like bortkastet som QuickShare. Hva skal man med det? Hvis jeg vil ha nyheter osv. på WAP/GPRS, finner jeg det lett selv, og det er for dumt at dette skal bruke en hel knapp på min dyrebare SE :P
[/quote:1f1f49484a]

Hei,

Tror kanskje du har misforstått hva QuickShare er?

QuickShare er bare en benevnelse på at du kan sende items, lyd/bilde/themes/kontakter/osv, mellom telefoner som er med i quickshare-familien. Da via bluetooth eller ir.

Andre merker må, så vidt jeg har skjønt det, sende denne type ting via mms eller liknende.

-r-[/quote:1f1f49484a]

Feil.

Du kan jo sende ting fra en nokia til en annen nokia uten å gå gjennom MMS.

Quickshare er det at etter at du har tatt et bilde - *klikk* - tar det deg sånn ca tre tastetrykk å sende det. Det skal være raskt og enkelt å sende ting, det være seg over Bt, IrDA, MMS eller e-mail.
Gjest
Wednesday, July 14, 2004 11:15:25 PM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
Desverre ligger ENTRY-funksjonen i kernelminnet (hovedminnet), og er blitt en del av telefonen. Skal love at dere er ikke de eneste som klager på ENTRY altså... Snakket med NTS (Norsk TeleService), og de bekreftet at det måtte til en omfattende "reperasjon" for å fjerne ENTRY.

Bare så det er sagt; 12,5-sekunderstrikset og SW-oppgraderinger hjelper ikke...

Vi må nok leve med det, folkens... Desverre...
Gjest
Thursday, July 15, 2004 12:29:02 AM

Innmeldt: 9/4/2008
Innlegg: 83,566


Til toppen
[quote:1954dae4fa]Skal love at dere er ikke de eneste som klager på ENTRY altså...[/quote:1954dae4fa]

Ja, la oss inderlig håpe det!
Noen synes sikkert at Entry er flott og vil gjerne ha det på telefonen,
men Telenor plikter uansett å opplyse om at det ikke er mulig å fjerne den.
Nå opererer de bare med 12 måneders bindingstid på abonnementet...

Saken er foresten også sendt videre fra oss til både FBI og TV2 hjelper deg.
Håper de klarer å riste litt vett i Telenor (man kan jo håpe ;) ).

judith
Brukernavn
Sunday, April 05, 2015 2:46:55 AM


Innmeldt: 12/5/2010
Innlegg: 300


Til toppen
Ahh, svunnen tid :-)
Hurtigsvar Gjem hurtigsvar
Du må være medlem og logget inn for å svare på i forumet.
Brukere av dette temaet
GjestGå til forum
Du kan ikke poste nye innlegg i dette forumet.
Du kan ikke svare på innlegg i dette forumet.
Du kan ikke slette dine innlegg i dette forumet.
Du kan ikke endre dine innlegg i dette forumet.
Du kan ikke lage avstemminger i dette forumet.
Du kan ikke stemme i dette forumet.

RSS