EVE: Valkyrie blir Oculus Rift-eksklusivt

Oculus VR har inngått publiseringsavtale med CCP Games

Read more