Nintendo 3DS inntar Oslo

Nintendo viste frem 3DS for første gang i Norge. Se vår videoreportasje.

Read more